Vil for­by­de suk­ker til børn

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

FOR­BUD

Suk­ker dræ­ber, det er en vig­tig år­sag til hjer­te- kar­syg­dom­me, og var det ble­vet op­fun­det i dag, var det ik­ke ble­vet til­ladt. Så­dan si­ger en ame­ri­kan­ske læ­ge og for­sker.

I de se­ne­ste to da­ge har in­ter­na­tio­na­le le­de­re og eks­per­ter dis­ku­te­ret for­skel­li­ge ve­je til en sund og bæ­re­dyg­tig ma­din­du­stri på den år­li­ge EAT- kon­fe­ren­ce i Sto­ck­holm.

På kon­fe­ren­cen har pro­fes­sor Ro­bert Lustig, der er en ame­ri­kansk læ­ge og for­sker i fed­me hos børn i et in­ter­view med den nor­ske avis VG sagt, at han me­ner, at suk­ker er så ska­de­ligt, at man bør over­ve­je at for­by­de børn at kø­be pro­duk­ter, der in­de­hol­der suk­ker.

Kan gi­ve suk­ker­sy­ge

» Vi har fo­re­lø­big in­gen forsk­ning, som vi­ser, hvor man­ge der dør på grund af suk­ker. Men vi ved, at suk­ker er en vig­tig år­sag til hjer­te- kar­syg­dom­me, og ik­ke mindst di­a­be­tes. Halv­de­len af stig­nin­gen i hjerte­li­del­ser skyl­des suk­ker, « si­ger pro­fes­sor Ro­bert Lustig til VG.

» Pro­ble­met med suk­ker er, at det sma­ger så godt. Men det er fak­tisk far­ligt. Var det ble­vet op­fun­det i dag, vil­le det bli­ve for­budt, « si­ger Lustig, selv­om han ved, at det er uto­pi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.