Smæk­ker kas­sen i

BT - - NYHEDER -

Sto­rak­tio­nær i den dan­ske net­bu­tik Stylepit og Best­sel­ler- ejer Anders Holch Povls­en er ik­ke en af de in­ve­sto­rer, der skal væ­re med til at red­de net­bu­tik­ken. Det skri­ver Bør­sen.

Stylepit, der tid­li­ge­re hed Smart­guy, ud­send­te el­lers man­dag en fonds­børs­med­del­el­se om, at virk­som­he­den ar­bej­der på en ka­pi­tal­for­hø­jel­se på op mod 50 mio. kr.

» Jeg sy­nes, man skal ta­ge de­bat­ten og over­ve­je, om børn un­der en vis al­der bør for­by­des at kø­be slik, med­min­dre de er sam­men med en vok­sen, « si­ger pro­fes­sor Ro­bert Lustig, der er en ame­ri­kansk læ­ge og for­sker i fed­me hos børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.