Aar­hus Kom­mu­ne drop­per og­så Ry­a­nair

BT - - NYHEDER -

Det er slut med at sti­ge på et fl y fra Ry­a­nair i ar­bejds­ti­den, hvis du er me­d­ar­bej­der el­ler po­li­ti­ker i Aar­hus Kom­mu­ne. Kom­mu­nen har nem­lig valgt at drop­pe det om­strid­te lav­pris­sel­skab ved at til­slut­te sig SKI- ind­købs­aft alen ( Sta­ten og Kom­mu­ner­nes Ind­købs Ser­vi­ce), der kræ­ver, at fl ysel­ska­ber­ne skal gi­ve løn- og an­sæt­tel­ses­vil­kår ef­ter gæl­den­de overenskom­ster el­ler på overenskomst­lig­nen­de vil­kår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.