Fle­re an­hold­te i do­pings­ag

BT - - NYHEDER - Po­li­ti­et

KÆMPESAG

ransa­ge­de tirs­dag ot­te adres­ser i ho­ved­stads­om­rå­det og an­holdt i alt fem per­so­ner for de­res rol­le i det, der be­teg­nes som dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste do­pings­ag.

To mænd blev an­holdt i sa­gen i marts, og de har si­den da sid­det fængs­let - mistænkt for at væ­re ’ sto­re spil­le­re’ i or­ga­ni­se­ret do­ping­kri­mi­na­li­tet.

» Si­den vi fo­re­tog de ind­le­den­de an­hol­del­ser i marts, har vi na­tur­lig­vis fort­sat eft er­forsk­nin­gen, og der­for ryk­ke­de vi tirs­dag ud for at an­hol­de fi re mænd og en kvin­de, som vi me­ner har med­vir­ket til at im­por­te­re og frem­stil­le do­ping, « for­tæl­ler po­li­ti­kom­mis­sær ved Kø­ben­havns Po­li­ti St­eff en Thaa­ning St­eff en­sen.

To af de an­hold­te frem­stil­les i grund­lovs­for­hør ons­dag, og iføl­ge sig­tel­sen har de fem an­hold­te med­vir­ket til at frem­stil­le, im­por­te­re og for­sø­ge på at sæl­ge mindst tre mil­li­o­ner en­he­der do­ping i pe­ri­o­den fra fe­bru­ar 2013 til nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.