’’

BT - - NYHEDER - Sten Bil­de Jensen, Dan­ne­brogs næst­kom­man­de­ren­de

Han spør­ger på fag­lig vis ind til, hvor­dan vi gør det og det. Og så er han jo i sam­me båd, som os an­dre

» Der­for be­slut­te­de jagt­kap­ta­j­nen, at vi sej­le­de i havn i Sout­hamp­ton, hvor der er mu­lig­hed for at få re­pa­re­ret mo­to­ren, det var nem­lig ik­ke mu­ligt, når vi lå i åben sø og det blæ­ste så me­get, « be­ret­ter Sten Bil­de Jensen om Dan­ne­brogs gen­vor­dig­he­der i det stær­ke blæ­se­vejr . er selv en ru­ti­ne­ret sej­ler og har til­bragt man­ge ti­mer på Dan­ne­brog i de 48 år, han har væ­ret gift med dron­ning Mar­gret­he.

Helt prag­ma­tisk

» Han er jo fuld­stæn­dig prag­ma­tisk og spør­ger på fag­lig vis ind til, hvor­dan vi gør det og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.