GA­DE­FEST

BT - - NYHEDER -

AS­FALT­BAL

I går blev fle­re da­ges fest i Kø­ben­havns ska­der skudt i gang, da Nør­re­bro lag­de as­falt til den før­ste dag ved det år­li­ge Di­stor­tion.

Der­for var by­de­len fyldt med un­ge fest­stem­te men­ne­sker, der kun­ne ny­de det til ti­der go­de vejr, mens de lyt­te­de til mu­sik­ken, hvor der var lidt for en­hver smag.

Ga­de­fe­sten va­rer ved re­sten af ugen, og i dag er det Vester­bro i Kø­ben­havn, der læg­ger ga­der til, in­den det i mor­gen og i over­mor­gen kom­mer til at fo­re­gå på den så­kald­te Di­stor­tion Ø ude på Refsha­leø­en. Rona

Sankt Hans Torv på Nør­re­bro var som sæd­va­ne­ligt st­u­ven­de fyldt med men­ne­sker ved gårs­da­gens Di­stor­tion. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

På Dron­ning Lou­i­ses Bro, der for­bin­der Nør­re­bro med det cen­tra­le Kø­ben­havn, var der og­så gang i lø­jer­ne.

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Der blev dan­set på li­vet løs i ga­der­ne.

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.