An­tyd­nin­gens gys

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

’ It Fol­lows’ GYSER **** **

Den­ne gyser fra de­butan­ten David Ro­bert Mit­chell er ik­ke den fi lmå­ben­ba­ring, som man­ge ame­ri­kan­ske an­mel­de­re har ud­nævnt den til. Men ’ It Fol­lows’ le­ve­rer en bund­so­lid gy­sero­p­le­vel­se. Og i mod­sæt­ning til ti­dens man­ge ge­nind­spil­nin­ger bli­ver der her vir­ke­lig vist respekt for pu­bli­kum.

Gym­na­sie­e­lev Jay går for før­ste gang i seng med sin kæ­re­ste Jeff . Og det skul­le hun al­drig ha­ve gjort. Nu har Jay nem­lig den ’ syg­dom’, som Jeff hav­de. Og den ene­ste må­de, hun kan slip­pe af med den er ved at gå i seng med end­nu en, der så i ste­det får for­ban­del­sen.

Dø­den lu­rer i De­troit

Dø­den er lu­ren­de og lang- som, stem­nin­gen i De­troit og om­egn, hvor fi lmen er op­ta­get, er tyk og fa­sci­ne­ren­de. Og i bå­de ka­me­ra­ar­bej­de, mu­sik, per­son­ka­rak­te­ri­stik og sce­ne­op­byg­ning vi­ser Mit­chell stor respekt og ind­fl ydel­se fra gy­sets me­ster Jo­hn Car­pen­ter.

læs he­le anm på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.