’’

BT - - KULTUR - Ja­son Stat­ham

Jeg er selv fan af Bru­ce Lee og Ja­ck­ie Chan, for­di de er den æg­te va­re, og det kan in­tet com­pu­ter­hur­lum­hej er­stat­te

Han le­ver af en al­drig svig­ten­de ev­ne til at afl eve­re en replik på en fl abet op­mærk­som­heds­kræ­ven­de fa­con, og så har han en ru­sten, dyb stem­me, som man hu­sker. Når Stat­ham er på skær­men, ved man, hvad man får. Som sku­e­spil­ler har jeg end­nu ik­ke set ham byg­ge en ka­rak­ter op i no­gen af de fi lm, han har væ­ret med i. Hans ud­tryk er stort set det sam­me fra sce­ne til sce­ne, men han har en mag­ne­tisk, hu­le­mands­ag­tig ma­choud­strå­ling.

Dan­ser og ga­de­hand­ler

Den bri­ti­ske sku­e­spil­lers mor var dan­ser og hans far var skift e-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.