Anan

BT - - KULTUR -

Når man er så­dan én, der ik­ke er så­ååå vild med agent­fi lm, og som ik­ke en­gang kan mo­bi­li­se­re no­gen stør­re fø­lel­ser for sel­ve­ste agent 007 – ja, så bli­ver man må­ske ik­ke el­le­vild, når man bli­ver bedt om at gå ind og se og an­mel­de ’ Spy’ - en over­gea­ret, ame­ri­kansk pa­ro­di på en agent­fi lm … Og hvad sker der så? Ja, så hø­rer man sin egen klu­k­lat­ter over­vin­de ens dy­be­ste skep­sis, al­le­re­de in­den startcre­dits er ov­re.

For ’ Spy’ er sjov – el­ler den har i alt fald si­ne øje­blik­ke og et hav af one­li­ners, der sid­der li­ge i ska­bet.

Sto­re, skøn­ne Me­lis­sa McCart­hy er skæg i rol­len som den no­get ut­ra­di­tio­nel­le

Uden at gø­re et stort num­mer ud af sig selv er Ja­son Stat­ham stil­le og ro­ligt ble­vet én af Hol­lywoods ri­ge­ste stjer­ner. Her ses han i da­gens pre­mi­ere­film ’ Spy’. Fo­to: Scan­pix

bil@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.