Fuld­fed og sjov agent- pa­ro­di

BT - - KULTUR -

FILM

’ Spy’ KOMEDIE **** **

og tem­me­lig over­væg­ti­ge be­gyn­dera­gent Sus­an Coo­per.

Egent­lig er hun ana­ly­ti­ker hos CIA, hvor hun via en øres­negl gu­i­der de hem­me­lig su­pera­gen­ter, når de er ude på far­li­ge mis­sio­ner. En af dem er lækre Brad­ley Fi­ne ( Ju­de Law), som Sus­an er hem­me­ligt fo­rel­sket i, men som på al­le må­der er helt ’ out of her le­ague’.

Hævntørstig agent

En dag sker der no­get for­fær­de­ligt med Brad­ley, og Sus­an mel­der sig fri­vil­ligt som hævntørstig agent, der må un­dercover til det ekso­ti­ske Eu­ro­pa.

McCart­hy er skøn som den to­talt kik­se­de agent, Ju­de Law er bå­de hot og mor­som, mens Ja­son Stat­ham nær­mest over­trum­fer al­le i rol­len som idi­o­tisk lyst­løg­ner- macho- agent – så det bur­de ik­ke kun­ne gå galt for in­struk­tør Paul Feig. Og det gør det fak­tisk hel­ler ik­ke i den­ne action- spionko­me­die, der fun­ge­rer glim­ren­de som en mor­som pa­sti­che over Ja­mes Bond og an­dre agent­fi lm i den ka­li­ber.

læs he­le anm på bt. dk

Me­lis­sa McCart­hy ram­mer plet som kik­set agent i ’ Spy’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.