Fred­lø­se kvin­der

BT - - TV -

RO­ADM­OVIE

Utal­li­ge er de ro­adm­ovies, der har for­talt om to ven­ner på far­ten. ” Thel­ma og Louise” over­ra­ske­de ved at gø­re ven­ner­ne til ve­nin­der og skil­dre to mo­der­ne, hand­le­kraft ige kvin­der i livs­ly­sten ud­fol­del­se på de vil­de ve­je. En hi­sto­rie så ori­gi­nal, at den ind­brag­te for­fat­te­rin­den Cal­lie Khouri årets Oscar for Bed­ste ma­nuskript og gjor­de ” Thel­ma og Louise” til en af de mest se­te og om­dis­ku­te­re­de fi lm i 1991. Sus­an Sa­ran­don spil­ler den selv­stæn­di­ge, ugift e ser­vi­tri­ce Louise, der over­ta­ler den yn­gre, me­re frygtsom­me Thel­ma til for en gangs skyld at blæ­se på æg­te­man­den og ta­ge en we­e­kend­t­ur op i bjer­ge­ne. Nu skal de hyg­ge sig og væ­re uden mand­ligt op syn! Det går an­der­le­des. Thel­ma ud­sæt­tes for et voldtægts­for­søg, og i aff ekt sky­der og dræ­ber Louise volds­man­den. Fra nu af er de to kvin­der fred­lø­se, ja­get af po­li­ti­et, men sam­ti­dig op­sat på at

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.