FI­FA- mand er­ken­der at ha­ve ta­get imod be­stik­kel­se

BT - - SPORTEN -

FI­FA- KOR­RUP­TION

Ni­els O. Han­sen

Det tid­li­ge­re med­lem af FI­FAs ek­se­ku­tiv­ko­mité, Chuck Bla­zer ( th.), si­ger, at han tog imod be­stik­kel­se, da Syd­afri­ka fik til­delt VM i 2010. Det skri­ver BBC. Ame­ri­kan­ske Bla­zer si­ger, at han og an­dre med­lem­mer af ek­se­ku­tiv­ko­mitéen tog imod pen­ge, da det i 2004 blev be­slut­tet, at Syd­afri­ka skul­le væ­re vært for VM seks år se­ne­re. Han si­ger, at han og­så tog imod pen­ge i for­bin­del­se med VM i 1998 i Frank­rig.

I sid­ste uge blev en ræk­ke højt­stå­en­de med­lem­mer af FI­FA an­holdt un­der en po­li- ti­ak­tion i Schweiz på be­gæ­ring af det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI. Fre­dag blev FI­FA- præ­si­den­ten, Sepp Blat­ter, gen­valgt, men tirs­dag med­del­te han, at han træk­ker sig fra po­sten.

Læs me­re om FI­FAs kor­rup­tions­skan­da­le på si­de 4- 7

piquet@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.