’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nu gi­ver han Lucas Andersen chan­cen for at vi­se, hvad han kan. Det skal Lucas ba­re væ­re glad for Stig Tøf­ting om, at Mor­ten

Ol­sen har ud­ta­get Lucas Andersen til A- lands­hol­det

Da U21- lands­hol­dets træ­ner, Jess Thorup, man­dag udt­og den dan­ske EM- trup, for­kla­re­de han den mang­len­de ud­ta­gel­se af Lucas Andersen med, at kon­kur­ren­cen på an­grebs­fløj­en er hård, og at han ik­ke har spil­let første­holds­fod­bold helt så me­get som øn­ske­ligt, men at ef­ter­ud­ta­gel­se ik­ke er us­and­syn­lig, hvis der skul­le ind­lø­be af­bud.

Vær­re for Lucas Andersen, der i EM- kva­li­fik­tio­nen var stam­spil­ler på U21- lands­hol­det, har det dog ik­ke væ­ret, end at han op­t­rå­d­te på Ajax Am­ster­dams hold som ind­skif­ter i sæ­so­nens sid­ste tur­ne­rings­kamp 17. maj ude mod Dor­dre­cht, og at han to run­der tid­li­ge­re var i star­top­stil­lin­gen mod PEC Zwol­le.

Bur­de ha­ve sagt no­get

Den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler og nu­væ­ren­de fod­bold­kom­men­ta­tor på Ca­nal 9 Stig Tøf­ting for­står ik­ke, at Lucas Andersen væl­ger at for­hol­de sig tavs i si­tu­a­tio­nen.

» Han bur­de ba­re ha­ve sagt, at han er ked af, at han ik­ke skal med til EM, men at han nu glæ­der sig til at spil­le på A- lands­hol­det og ad den vej vi­se, hvad han kan bi­dra­ge med, « si­ger Stig Tøf­ting og til­fø­jer:

» Ved at si­ge ’ in­gen kom­men­tar’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.