RE- SEPP- TEN PÅ DET SØ­DE LIV

FI­FAs af­gå­en­de præ­si­dent, Sepp Blat­ter, har som fod­bol­dens øver­ste boss le­vet et liv i vild luksus på før­ste klas­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­GEN SMAL­LE STE­DER Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

TORS­DAG 4. JU­NI 2015

Det var et liv i sus og dus...

Eft er 40 år som en del af den magt­ful­de cir­kel i det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, FI­FA, trak den 79- åri­ge schweizer Sepp Blat­ter sig tirs­dag aft en plud­se­lig fra præ­si­dent­po­sten. Den gik ik­ke læn­ge­re. Det vok­sen­de in­ter­ne pres og de evigt ver­se­ren­de an­kla­ger om kor­rup­tion blev sand­syn­lig­vis schweize­rens en­de­ligt.

Det blev til 17 år som fod­bol­dens mest magt­ful­de mand. 17 år, hvor Blat­ter le­ve­de et liv med over­dre­ven luksus, skyhø­je løn­nin­ger og for­li­ste æg­te­ska­ber. Sepp Blat­ter har som FI­FA- boss le­vet et luk­suri­øst liv til­sat flit­ti­ge part­ner- skift. Schweize­ren er så­le­des ble­vet gift - og skilt - tre gan­ge og ses nu med den 28 år yn­gre Linda Ga­bri­e­li­an ( fo­to øverst). Sam­men har de kun­net ta­ge plads på bag­sæ­det af Blat­ters luksusBent­ley ( med chauf­før), der iføl­ge ryg­ter skul­le væ­re ma­gen til den på fo­to­et fra Du­bai In­ter­na­tio­nal Mo­tor Show, der har per­lemors­be­sat in­stru­ment­bræt og di­a­man­tind­fat­tet kø­ler­fi­gur. Ne­derst et fo­to fra luksus­ho­tel­let Roy­al Palm Ho­tel på Mauri­ti­us, hvor Blat­ter og FI­FA- le­del­sen hvi­le­de ud, da de før­ste kor­rup­tions­ankla­ger for et par år si­den lød mod FI­FA- top­pen.

Fo­to: AFP, Reu­ters, Jør­gen Jes­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.