’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jesper Møller, for­mand for DBU

Jeg kan ik­ke be­vi­se, at Blat­ter selv har gjort no­get ulov­ligt. Men hans al­li­e­re­de har ra­get til sig af pen­ge, som kun­ne ha­ve væ­ret til glæ­de og gavn man­ge go­de ste­der i ver­den

FBIs ak­tion har på min­dre end en uge fuld­stæn­dig for­an­dret fod­bold­hi­sto­ri­en, for­di FBI vi­ste sig at ha­ve de mus­k­ler, in­gen an­dre har haft . FBI vi­ste sig at væ­re mod­stan­de­ren, der ik­ke ba­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.