’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Per Rud, sport­s­chef i Brønd­by

Vi har desvær­re måt­tet kon­sta­te­re ef­ter lang tids for­hand­lin­ger, at vi ik­ke har kun­net nå til enig­hed om ri­me­li­ge vil­kår for en for­læn­gel­se

an­dre til­bud på hån­den og stil­le­de sig stejlt i for­hand­lin­ger­ne. An­gi­ve­ligt un­dre­de det ham, at Per Rud kun­ne gi­ve hø­je løn­nin­ger til Da­ni­el Ag­ger, Thomas Ka­h­len­berg, Jo­han El­man­der og El­ba­san Ras­ha­ni, mens Per Rud kun vil­le gi­ve ham det, han selv an­så som en be­græn­set løn­stig­ning.

» Det er ær­ger­ligt for beg­ge par­ter ( at de ik­ke kun­ne bli­ve eni­ge,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.