Sid­ste pip om bøs­se- sa­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BTs sport­for­si­de 24. april i år. SA­GEN LUK­KET Sø­ren Paa­ske spa@ spor­ten. dk

imel­lem at tæn­ke over, hvor­dan to­nen er. Men den er hård nog­le gan­ge. Og dét, der så er det usæd­van­li­ge i den­ne sam­men­hæng, er, at der alt­så er én, der går ud og for­tæl­ler om det. Og det er der­for, det så ram­mer mig ek­stra hårdt. For­di jeg og­så er kom­men­de da­meland­stræ­ner på det tids­punkt. «

In­gen und­skyld­ning

Har du talt med Da­ni­el Svens­son si­den? » Nej, det har jeg ik­ke. « Det ly­der det hel­ler ik­ke til, at du har tænkt dig?

» Nej, det har jeg ik­ke. Jeg prø­ve­de at snak­ke lidt med ham eft er kam­pen, men det var så ik­ke mu­ligt. Men nej, jeg har ik­ke no­gen am­bi­tio­ner om det. Jeg skal jo ik­ke p. t. bru­ge ham til no­get spe­ci­elt. Jeg fø­ler ik­ke, at jeg som så­dan skyl­der ham en und­skyld­ning el­ler no­get. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.