LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK DS PUL­JE 1, KLOK­KEN 19: 00 BSF VIN­DER KAM­PEN SVE­RI­GE ALLSVENSKAN, KLOK­KEN 19: 00 KALMAR VIN­DER KAM­PEN

FI­FAs præ­si­dent har si­den 1998 hed­det Sepp Blat­ter. Den 79- åri­ge schweizer blev på fre­da­gens ge­ne­ral­for­sam­ling gen­valgt som præ­si­dent i FI­FA for blot fi re da­ge se­ne­re at le­ve­re den over­ra­sken­de mel­ding, at han træk­ker sig fra po­sten.

Dan­ske Spil har ka­stet sig ud i od­ds på, hvem der kom­mer til at afl øse Sepp Blat­ter som for­mand for den magt­ful­de or­ga­ni­sa­tion – og skal man tro od­ds­sæt­ter­ne, bli­ver det en­ten Prins Ali Bin Hus­se­in el­ler Mi­chel Plat­i­ni. Først­nævn­te står i 2,75 mod 3,25 på Plat­i­ni og et sty kke ned til de næ­ste.

» Den jor­dan­ske prins tur­de som den ene­ste stil­le sig op imod Sepp Blat­ters man­ge­åri­ge magt­ful­de po­si­tion i FI­FA på den net­op over­stå­e­de ge­ne­ral­for­sam­ling. Det­te tror vi har aff ødt respekt blandt med­lem­slan­de­ne, « for­tæl­ler od­ds­sæt­ter Thomas Chand­ler fra Dan­ske Spil.

U 20 VM- SLUT­RUN­DE, 09: 00 ( FRE­DAG MOR­GEN) OVER 3,5 MÅL I KAM­PEN

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.