2,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er en gan­ske frisk pris, man får sig på man­ge mål i Grup­pe A- op­gø­ret mel­lem My­an­mar og New Ze­aland. Beg­ge hold skal bru­ge sej­ren for at ha­ve en chan­ce for at gå vi­de­re til ot­ten­de­dels­fi na­ler­ne som en af de bed­ste tre­e­re, og da beg­ge hold ren­der rundt med en ne­ga­tiv målsco­re, skal sej­ren ger­ne væ­re så stor som mu­lig. I for­vej­en kol­lap­se­de My­an­mar fuld­stæn­digt mod Ukrai­ne, hvor man tab­te 0- 6 og selv­om New Ze­aland end­nu ik­ke har sco­ret ved slut­run­den, så bør de få ad­skil­li­ge mu­lig­he­der fre­dag mor­gen. Prøv mindst fi re mål i kam­pen til fl ot od­ds.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.