2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ham­m­ar­by fi k brudt den ne­ga­ti­ve sti­me på fi re ne­der­lag i træk se­ne­st med 2- 2 mod bund­hol­det Halmstad, men pri­sen var dyr med ka­ran­tæ­ner til de­fen­si­ve nøg­le­spil­le­re som Jo­han Per­s­son og Bir­kir Sævars­son og ska­de til Erik Is­ra­els­son, så­dan så hol­det ser me­get sår­ba­re ud til aft enens ude­kamp mod Kalmar. Skå­nin­ge­ne er kom­met bed­re med via tre sej­re i de sid­ste fem kam­pe, og ne­der­la­ge­ne er kom­met til ab­so­lut­te top­hold som IFK og Nor­rköping. Der­for vir­ker det spøjst, at man får langt over dob­belt op på det lo­gi­ske 1- tal.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.