1,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fremad Val­by har væ­ret over­mat­che­de i Dan­marks­se­ri­en, og er for længst ryk­ket ned i Kø­ben­havns­se­ri­en. De er op­pe på 10 ne­der­lag i træk i et for­år, der kun har budt på po­int imod den an­den bund­prop NB Born­holm og oveni har man så top­sco­rer Chri­sti­an Stol­ten­berg i ka­ran­tæ­ne. BSF har fi re po­int op til stre­gen, så det er gan­ske en­kelt en kamp, de er pi­sket til at vin­de. De har ik­ke haft no­get fan­ta­stisk for­år, men rå­der trods alt over den gam­le mål­slu­ger Ra­j­ko Lekic, så bå­de mo­ti­va­tion og klas­se ta­ler så me­get for BSF, at vi spil­ler 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.