Helles øm­me tæ­er

BT - - DEBAT -

DF har kon­se­kvent ført so­ci­al­de­mo­kra­tisk po­li­tik på de om­rå­der, der gør mest ondt på S, og som un­der an­dre om­stæn­dig­he­der vil­le væ­re en del af par­tiets dna: nem­lig dag­pen­ge­ne, Dong- sal­get og sel­skabs­skat­ten. Man­ge tra­di­tio­nel­le so­ci­al­de­mo­kra­ter kan ik­ke ac­cep­te­re Thor­nings tø­ven med at la­ve dag­pen­ge- sy­ste­met om, og de fi nder det an­stø­de­ligt, at S ik­ke vil bru­ge en kro­ne ek­stra på for­bed­rin­ger.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.