’’

BT - - NF ER -

Jeg kan for­sik­re om, at jeg al­drig no­gen­sin­de læg­ger mig ned, så læn­ge jeg er fy­sisk i stand til at stå op

Kold­krigs­hi­sto­ri­ker Bent Jensen brin­ger fejden med jour­na­list Jør­gen Drags­da­hl for Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol i Stras­bourg,

ef­ter at han tab­te sa­gen ved Hø­jeste­ret ons­dag

Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.