Dan­ske kvin­der ryk­ker til ven­stre

BT - - NF ER -

I dag er det 100 år si­den, kvin­der fik stem­me­ret. I dag stem­mer kvin­der i over­ve­jen­de grad på par­ti­er, der har kvin­de­li­ge vær­di­er som mær­kesa­ger. Så­le­des stem­te 11 pro­cent fle­re kvin­der end mænd på rød blok, og de se­ne­ste må­lin­ger vi­ser, at stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) vil­le bli­ve gen­valgt uden pro­ble­mer, hvis det ale­ne var kvin­der­ne, der skul­le be­stem­me. Det skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.