’’

BT - - NYHEDER - Kre­sten Schultz Jør­gen­sen, di­rek­tør i Le­ad Agen­cy

Æg­te­ska­bet gav hen­de no­get kant

dra­gen mand. Han har mas­ser af dæ­mo­ner, og der­for var he­le det her æg­te­skab ri­si­ka­belt i for­hold til hen­des brand. At de kun­ne spil­le rol­len som skøn­he­den og udy­ret, var fi nt, så læn­ge hun var den skøn­ne, « si­ger Kre­sten Schultz Jør­gen­sen.

Kan det li­ge­frem væ­re en for­del, at hun igen er for sig selv?

» Så læn­ge de spil­le­de rol­len, og hun var rig­tig god til at sty­re L. O. C, var det fi nt. Men et ene­ste fejl­trin, en ene­ste skan­da­le kan øde­læg­ge Chri­sti­a­nes ima­ge. Skils­mis­sen æn­drer ik­ke hen­des brand, men det fj er­ner lidt af den kant, der var på det, « si­ger Kre­sten Schultz Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.