Ikea ka­ster mil­li­ar­der eft er mil­jø­et

BT - - NF ER -

Ikea vil bru­ge 500 mio. eu­ro på vin­de­ner­gi og om­kring 100 mio. eu­ro på so­le­ner­gi over de næ­ste fem år. Yder­me­re vil den vel­gø­ren­de Ikea Fo­un­da­tion i sam­me pe­ri­o­de øre­mær­ke 400 mio. eu­ro til at hjæl­pe men­ne­sker i de de­le af ver­den, der er mest på­vir­ket af global op­varm­ning. Det skri­ver Fi­nan­ci­al Ti­mes. Ud­mel­din­gen kom­mer i for­bin­del­se med et mø­de i Bonn, in­den FN- kli­ma­top­mø­det i Pa­ris til de­cem­ber.

Her er bil­le­det, der har få­et bri­ter­ne til at gis­pe af for­ar­gel­se, for­di man sy­nes, mo­del­len er alt for tynd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.