Re­k­la­me for­budt: ’ Mo­del­len er us­und og un­der­væg­tig’

BT - - NF ER - Julie Kragh jukr@ bt. dk lots@ bt. dk

TYND

Lot­te Schar­ff En re­k­la­me fra det fran­ske mo­de­fi rma Yves Saint Lau­rent med en me­get ty nd mo­del har bragt sin­de­ne i kog i Stor­bri­tan­ni­en. Nu er den ble­vet for­budt.

Stor­bri­tan­ni­en har få­et sin egen mo­del­ga­te, som Dan­mark hav­de tid­li­ge­re på året. Og­så den­ne gang er der ta­le om for­ar­gel­se over en me­get tynd mo­del, som til­fæl­det var med det dan­ske magasin Cover.

Det er det bri­ti­ske Ad­ver­ti­sing Stan­dards Aut­ho­ri­ty ( ASA), der har ret­tet en skarp kri­tik af an­non­cen fra det an­er­kend­te fran­ske mo­de­fi rma Yves Saint Lau­rent. An­non­cen er bragt i mo­de­ma­ga­si­net El­le. Det skri­ver den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an.

’ Uansvar­lig’

ASAs kri­tik går på den må­de, mo­del­len po­se­rer på, lig­gen­de på ryg­gen og med bry­stet frem­skudt, så man ty­de­ligt kan se ri­b­be­ne­ne stik­ke frem, samt at hen­des ben i sor­te strøm­per og­så vir­ker me­get tyn­de, an­gi­ve­ligt på grund af ly­set i bil­le­det.

» Vi me­ner der­for, at mo­del­len frem­står us­und og un­der­væg­tig i an­non­cen og må der­for kon­klu­de­re, at an­non­cen er uansvar­lig, « ly­der den skar­pe kri­tik fra ASA.

Her­hjem­me fi k ma­ga­si­net Cover så man­ge ver­ba­le tæsk for sin brug af en me­get tynd mo­del, at ma­ga­si­nets in­de­ha­ver lag­de sig fl adt ned og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.