Ur­te­kram solgt til Sve­ri­ge

BT - - NF ER -

Den dan­ske øko­lo­gi­ske fø­de­va­re­gros­sist Ur­te­kram kom­mer på sven­ske hæn­der, når Mid­so­na over­ta­ger virk­som­he­den 1. juli. Pri­sen er 270 sven­ske kr., sva­ren­de til ca. 215 dan­ske kr. Ho­ve­d­ak­tio­nær i Ur­te­kram Ross Ja­ck­son over­tog virk­som­he­den, der el­lers var tæt på be­ta­lings­stands­ning, i 1995 og har si­den vendt den til en god for­ret­ning und­skyld­te for bru­gen af bil­le­det.

Dét har YSL umid­del­bart ik­ke tænkt sig at eft er­lig­ne. Iføl­ge The Gu­ar­di­an for­ly­der det nem­lig, at YSL har in­di­ke­ret, at fi rma­et ik­ke er enig i, at mo­del­len ser us­und ud. YSL har dog ik­ke ud­dy­bet sit for­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.