Ge­org Jensen er fort­sat i kri­se

BT - - NF ER -

Da Ge­org Jensen i 2012 blev over­ta­get af ka­pi­tal­fon­den In­ve­stcorp, blev der lo­vet tur­na­ro­und. Den er imid­ler­tid ude­ble­vet, og det se­ne­ste regn­skab vi­ser, at Ge­org Jensen i 2014 tab­te 43 mio. kr. Det skri­ver Jyl­lands- Po­sten. Da In­ve­stcorp køb­te sel­ska­bet, skød de et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb ind for at fri­gø­re bank­gæld. I 2014 steg gæl­den med over 120 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.