’’

BT - - NYHEDER - Anja Lin­trup Sø­ren­sen, kon­su­lent i For­sik­rings­op­lys­nin­gen

Det er en an­den sag, hvis ele­ven har øde­lagt sko­lens ud­styr med vil­je. Så kan man godt bli­ve gjort er­stat­nings­ansvar­lig

ud­le­ve­rer til ele­ver­ne - og det gæl­der alt­så og­så iPads. ud, hvis sko­lens ud­styr går i styk­ker på grund af et hæn-

Er sko­len for­sik­ret?

Der­for kan man ro­ligt se bort fra er­klæ­rin­ger, hvor sko­len skri­ver, at ud­le­ve­re­de iPads er for­æl­dre­nes an­svar, un­der­stre­ger Anja Lin­trup Sø­ren­sen.

Det ene­ste tids­punkt, hvor man som for­æl­der selv må

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.