’’

BT - - NYHEDER - Pia Ol­sen Dyhr

Jeg tal­te først om det, da jeg var 30, og det er jo alt for sent

» Her ser godt nok an­der­le­des ud, « si­ger hun, mens hun prø­ver at ba­lan­ce­re på en af de for­høj­nin­ger, der ef­ter­hån­den er al­min­de­li­ge i man­ge sko­le­går­de.

» Der var nok 1.000 ele­ver på sko­len. Det er man­ge, når man er så­dan et lil­le myr. Og den­gang var det ik­ke pæ­da­go­gisk op­delt. Al­le var i sam­me rum. Jeg brug­te rig­tig me­get tid på sko­le­bi­bli­o­te­ket, sat­te bø­ger op og sad og læ­ste. jeg var ik­ke så ak­tiv i sko­le­går­den. Jeg spil­le­de fak­tisk hånd­bold. Men jeg var ret ban­ge for bol­den. Og jeg ha­ve og­så bril­ler. «

Var bi­bli­o­te­ket en flugt?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.