’’

BT - - NF HBILLEE R - 5.999 kr.

Pris: Te­stens bed­ste ga­m­ing­ma­ski­ne

Den­ne Me­dion- ma­ski­ne er stærk

til un­der­hold­ning. Og med en stor skærm på 15,6”, Dol­by lyd­sy­stem og en kraft­fuld Co­re i7- pro­ces­sor – plus et Nvi­dia- gra­fik­kort – er der og­så lagt op til ga­m­ing, hvil­ket man ik­ke ser så hyp­pigt i pris­klas­sen.

Det er en hver­dags­bær­bar

, der hånd­te­rer sjov leg rig­tig godt. Den­ne ma­ski­ne har gra­fikpower. På det punkt er Me­dion fak­tisk bedst i te­sten. Det er gan­ske godt gå­et, og når man der­til læg­ger, at den har te­stens ene­ste tryk­føl­som­me skærm, må det vel lig­ge li­ge til høj­re­be­net at gø­re Me­dion til testvin­der.

Kva­li­tet­sind­tryk Bru­ger­ven­lig­hed Funk­tio­ner Ydel­se Pris

SAM­LET VUR­DE­RING

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.