Til en god pris Ek­stra- ud­styr til din bær­ba­re com­pu­ter

BT - - TEST -

Desvær­re er der nog­le mi­nus­ser

, som træk­ker i den ga­le ret­ning. Den la­der blæ­se­ren kø­re det me­ste af ti­den – og det er ær­ligt talt lidt ir­ri­te­ren­de i læng­den. Des­u­den er skær­men ik­ke med full HDop­løs­ning. På plus­si­den tæl­ler, at skær­men er hængs­let, så du kan ven­de den 300 gra­der og der­for stil­le com­pu­te­ren i en per­fekt vin­kel til fi lm­kig­ning. Og for­di den er tryk­føl­som, kan skær­men be­tje­nes, uden at man skal ven­de den rundt for at kom­me til ta­sta­tu­ret. Det er en stor og tung com­pu­ter, der eg­ner sig bedst til at bli­ve hjem­me på skri­ve­bor­det.

Ja, det bli­ver bed­re – tekst­be­hand­ling, af­vik­ling af film og surf på net­tet – med et af de små mu­skel­bund­ter fra da­gens test. Men de kan og­så stå mo­del til langt tun­ge­re op­ga­ver. Uden at be­hø­ve at skam­me sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.