Præ­cis mus

BT - - TEST -

Mi­cro­soft Arc Mou­se er en drøm at ar­bej­de med, når du skal væ­re me­re præ­cis, end du kan med en tou­ch­pad. Ind­byg­get USB- mod­ta­ger i bu­gen, så du al­tid har den med. Kan fol­des sam­men, så den ik­ke fyl­der me­get i ta­sken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.