Godt ta­sta­tur

BT - - TEST -

Drop den bær­ba­res ta­sta­tur el­ler en mus, og til­slut det­te ta­sta­tur med ind­byg­get tou­ch­pad. Så skri­ver du be­kvemt og hur­tigt. Lo­gi­tech Wi­re­less All- in- one TK820 er na­tur­lig­vis trå­d­løst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.