3x

BT - - TV -

BLOOD DI­A­MOND Året er 1999, og der er bor­ger­krig i Si­er­ra Leo­ne. Fi­ske­ren So­lo­mons drøm­me bli­ver knust, da han bli­ver kid­nap­pet og tvun­get væk fra ko­ne og barn for at ar­bej­de i en di­a­mant­mi­ne, der fi nan­si­e­rer bor­ger­kri­gen. THE BABYSITTERS Te­e­na­gepi­gen Shir­ley er bar­nepi­ge for Mi­cha­els børn. Da Mi­cha­el kø­rer Shir­ley hjem, ind­le­der de to en aff ære.

Kl. 22.00

Dji­mon Ho­unsou.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.