3x

BT - - TV -

TOMB RAIDER La­ra Croft le­ver et hem­me­ligt liv som en even­ty rer, der le­der ef­ter an­tik­ke, for­s­vund­ne kul­tur­gen­stan­de. Da La­ra kom­mer op mod en æld­gam­mel or­ga­ni­sa­tion, må hun rej­se tværs over klo­den og be­kæm­pe mysti­ske væs­ner. EN UØN­SKET GÆST Da en ung fa­mi­lie fl yt­ter ind i et tvangs­auk­tio­ne­ret hjem, be­gyn­der den tid­li­ge­re ejer at ter­r­o­ri­se­re fa­mi­li­en.

Kl. 21.35

Kl. 21.05

An­ge­li­na Jo­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.