Ce­ci­lies sto­re ud­for­dring BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV/ RADIO -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ Ha­ga – det sven­ske prin­ses­seslot’

Dokumentar I næ­ste we­e­kend gift er den sven­ske prins Carl Phi­lip sig med sin So­fi a Hel­lq­vist. Og som op­takt sen­der TV2 Fri fl ere pro­gram­mer om den sven­ske kon­ge­fa­mi­lie. Jeg skal helt klart se pro­gram­met, hvor et fi lm­hold i et år har fulgt kron­prin­ses­se Vi­cto­ria og hen­des fa­mi­lie på det lil­le slot Ha­ga.

TV2 FRI MAN­DAG KL. 21.30 JACOB STAEHELIN Sport­s­chef

Cham­pions Le­ague

Lør­dag aft en er Sport

re­ser­ve­ret! For en­de­lig er vi nå­et frem til fi na­len i Cham­pions Le­ague – og sam­men med ca. 400 mio. se­e­re ver­den over sid­der jeg klar. Ju­ven­tus- Bar­ce­lo­na hed­der fi na­len, og med tan­ke på, at Lio­nel Mes­si må­ske al­drig har væ­ret bed­re, så tror jeg på spansk sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.