Kær­lig­hed

BT - - TV- GUIDE -

Sam­men ud­for­sker te­e­na­ge­ve­nin­der­ne Ata­feh og Shi­re­en Te­he­rans re­gi­me­kri­ti­ske un­der­grund­skul­tur. Pi­ger­ne har net­op ind­ledt et kær­lig­heds­for­hold, da Ata­fe­hs bror Me­hran ven­der hjem ef­ter at ha­ve væ­ret på narko­af­væn­ning. Me­hran er ble­vet re­li­gi­øs fun­da­men­ta­list. Han for­ka­ster sin søsters livsstil og bli­ver be­sat af tan­ken om at ’ red­de’ hen­de. Fil­men, der en co- pro­duk­tion imel­lem Frank­rig og Mo­na­co, modt­og i 2011 pu­bli­kums­pri­sen på Ro­bert Red­fords Sun­dan­ce Film Festi­val.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.