Årets kamp - stjer­ner­nes krig

BT - - TV- GUIDE - Fo­to: Reu­ters

Fod­bold­fans ver­den over har set frem til den­ne af­ten, hvor Ju­ven­tus og Bar­ce­lo­na mø­des i årets stør­ste kamp. Det er ble­vet tid til fi­na­len i UE­FA Cham­pions Le­ague, og vin­de­ren af po­ka­len med de sto­re ører skal fin­des på Olym­pi­asta­dion i Ber­lin. Mæg­ti­ge Bar­ce­lo­na an­ses af man­ge som fa­vo­rit til tit­len, og med bl. a. Mes­si i front har spa­ni­er­ne da og­så vist skræm­men­de styr­ke. Men in­gen bør al­li­ge­vel væ­re i tvivl om Ju­ven­tus’ styr­ke. Det­te kan let bli­ve årets fod­bold­kamp. Kam­pen fløjtes i gang 20.45. TV3+ LØR­DAG 19.00 JU­VEN­TUS- FC BAR­CE­LO­NA

Bar­ce­lo­nas top­sco­rer Mes­si er ba­re én af kam­pens man­ge stjer­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.