Pres­sen­de per­fek­tion

BT - - TV- GUIDE -

Som for­æl­dre jub­ler vi, når vo­res børn får topka­rak­ter og kla­rer sig flot i sko­len. Men pres­set kan bli­ve for stort. Fle­re og fle­re pi­ger i gym­na­si­et er så­le­des ved at knæk­ke sam­men. Om­gi­vel­ser­nes for­vent­nin­ger og ad­gangs­kra­ve­ne til de vi­de­re­gå­en­de ud­dan- nel­ser er tårn­hø­je - og pi­ger­ne pres­ser sig selv til det yder­ste for at kla­re det. DR Dokumentar for­tæl­ler hi­sto­ri­en bag de per­fek­te pi­ger i gym­na­si­et. DR1 TIRS­DAG 20.45 ’ HI­STO­RI­EN BAG HI­STO­RI­EN – DE PER­FEK­TE PI­GER’

Re­gitze Zef­ting er en af de ’ per­fek­te pi­ger’. Hun går på gym­na­si­et i Aars. Fo­to: DR1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.