EM el­ler ej

BT - - TV- GUIDE -

Di­rek­te fra Vi­borg Stat­don. Dan­marks dren­ge træk­ker end­nu en gang na­tio­na­lu­ni­for­men over ho­ve­d­et, når fod­bold­lands­hol­det lø­ber ind på Vi­borg Sta­dion til den sid­ste test, in­den EM- kva­li­fi­ka­tio­nen gen­op­ta­ges. Den­ne af­ten står dan­sker­ne over­for Mon­te­ne­gro.

KA­NAL 5 MAN­DAG 19.00 ’ DAN­MARK- MON­TE­NE­GRO’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.