Æl­dreple­je til lav­pris

BT - - TV- GUIDE -

Mor­ten Spie­gel­hau­er føl­ger igen­nem et år kom­mu­ner­nes eks­pe­ri­ment med at la­de pri­va­te fir­ma­er kon­kur­re­re om at le­ve­re hjemmehjælp og - ple­je til den la­ve­ste pris. I Kol­ding skal fi­re fir­ma­er for­sø­ge at le­ve­re ple­je til kom­mu­nens sva­ge bor­ge­re 25 pct. bil­li­ge­re. Re­sul­ta­tet bli­ver langt­fra det, som lo­kal­po­li­ti­ker­ne ga­ran­te­rer bor­ger­ne, og til­ba­ge står fortviv­le­de æl­dre – og ple­je­fir­ma­er som ’ Fore­ne­de Ca­re’ i øko­no­mi­ske ru­i­ner. Her ta­ler Mor­ten Spie­gel­hau­er med nog­le af de ud­sat­te dan­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.