Kvin­de­kamp

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

For 100 år si­den kæm­pe­de en grup­pe dan­ske kvin­der for ret­ten til stem­me­ret og selv­stæn­dig­hed. I dag vil man­ge på­stå, at den kamp er vun­det. Nu ser DR2 Te­ma nær­me­re på den grup­pe kvin­der, der sta­dig kæm­per de­res helt egen kamp. Vi skal mø­de tre ny­dan­ske kvin­der i de­res kamp for li­ge­stil­ling. DR2 Te­ma DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.