Pir­lo mod Mes­si

BT - - TV -

Det er ble­vet tid til fi na­len i Cham­pions Le­ague på Olym­pi­asta­dion i Ber­lin, hvor Bar­ce­lo­na mø­der Ju­ven­tus. Barca er fa­vo­rit­ter til tit­len, og spa­ni­er­ne har da og­så vist stor sty rke med de tre trold­mænd, Ney­mar, Su­a­rez og Mes­si i front. Ju­ven­tus har imid­ler­tid im­po­ne­ret i Cham­pions Le­ague, og de har kva­li­te­ten til at dril­le Barca. Fod­bold TV3+: 19.00

MI 19881 bli­ver den ide­a­li­sti­ske bogel­skerb l k E Em­ma og rig­mands­søn­nen De­xter fær­di­ge på uni­ver­si­te­tet - og til­brin­ger da­gen sam­men. Trods det at ke­mi­en er fan­ta­stisk mel­lem dem, og de vir­ker som skab­te for hin­an­den, nø­jes de ba­re med at bli­ve ven­ner. De bli­ver beg­ge gift , men har det ik­ke sær­lig godt. Eft er­hån­den ind­ser de, at det, de har søgt eft er og hå­bet på, har væ­ret li­ge for­an næ­sen på dem. Sam­me dag næ­ste år TV 2: 21.05

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.