Di­rek­te de­bat

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Mi­nut­ter og se­kun­der tæl­ler i valg­kam­pen. Nu er det ble­vet tid for den nu­væ­ren­de sid­den­de stats­mi­ni­ster, Hel­le Thor­ning- Sch­midt, til igen at kryd­se klin­ger med sin ud­for­drer, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, i en in­tens og di­rek­te po­li­tisk du­el på hel ti­me. Se hvem af dem, som har det bed­ste bud på Dan­marks ud­for­drin­ger. VALG 2015: Du­el­len DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.