Åben du­el

BT - - TV -

Brønd­by tør­ner sam­men med Es­b­jerg i 33. og sid­ste spil­ler­un­de. Ves­tegns­hol­det sik­re­de sig mod Ran­ders i sid­ste we­e­kend et yderst vig­tigt po­int, så de nu er sik­re på bron­ze­me­dal­jer­ne og der­med og­så på en Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tions­plads. Es­b­jerg sik­re­de sig end­nu en sæ­son i Su­per­liga­en, da de i sid­ste we­e­kend vandt 2- 1 over FCV. Fod­bold TV3+: 14.00

Eri Erin og Gar­ret mø­der hin­an­dend i b by­en, og det slår gni­ster mel­lem dem. In­gen af dem tror dog på, at det vil bli­ver til me­re end en som­mer­fl irt, for om seks uger skal Erin til­ba­ge til San Fran­ci­sco – og Gar­ret må bli­ve i New York på grund af sit ar­bej­de. Men eft er seks uger er det ble­vet se­ri­øst, og in­gen af dem har lyst til, at det slut­ter. Hvad stil­ler de op? Kan man ha­ve et lang­di­stan­ce­for­hold, der hol­der i læng­den? Go­ing the Di­stan­ce TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.