Ga­mes­how

BT - - TV -

De to sø­stre Ni­na og Brith gæ­ster Claus El­m­ing. Sø­stre­ne får to mil­li­o­ner kro­ner blot for at stil­le op, og så er spørgs­må­let, om de kan hol­de ner­ver­ne i ro og sva­re kor­rekt på de ot­te spørgs­mål for at få pen­ge med hjem. Del­ta­ger­ne får mu­lig­hed for at væl­ge kvit el­ler dob­belt, hvis de kla­rer sig igen­nem og sva­rer kor­rekt på fi na­lespørgs­må­let. Pen­ge­ne på bor­det TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.