Et lyst sind

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

Slægt, fa­mi­lie og ven­ner er sam­let for at fejre den 90- åri­ge An­na Gon­ge. Fe­stens midt­punkt er en stærk kvin­de, der he­le sit liv har væ­ret det fa­ste hol­de­punkt for si­ne døtre og bør­ne­børn. Og dem har hun for­søgt at op­dra­ge til at væ­re from­me og stær­ke. Et mun­tert per­son- og ge­ne­ra­tions­portræt om en ud­sæd­van­lig kvin­de med man­ge kræft er. DR1 Do­ku­men­ta­ren DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.