De æl­dre sny­des

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Mor­ten Spie­gel­hau­er føl­ger gen­nem et år kom­mu­ner­nes eks­pe­ri­ment med at la­de pri­va­te fi rma­er kon­kur­re­re om at le­ve­re hjemmehjælp og - ple­je til den la­ve­ste pris. I Kol­ding skal fi re fi rma­er le­ve­re ple­je til kom­mu­nens sva­ge bor­ge­re til en 25 pct. bil­li­ge­re pris. Re­sul­ta­tet bli­ver langt fra det, som lo­kal­po­li­ti­ker­ne ga­ran­te­rer bor­ger­ne. Vel­færd til salg TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.